Stichting B-Tween

De stichting is ontstaan uit een idee van twee gediplomeerde imkers. Pieter van Deursen en Leon Lutters. Een hobby uitvoeren en daarbij een goed doel nastreven is een mooie combinatie. Beide imkers willen hun volken graag (landelijk) fors uitbreiden zodat hun bijdrage aan het herstel van de natuur niet langer een druppel is op de gloeiende plaat maar daadwerkelijk telt. Nu kun je dit natuurlijk allemaal zelf gaan doen en zelf gaan financieren maar het plan wat nu voor u ligt is volgens ons voor alle partijen een beter alternatief.

Samen met het derde bestuurslid Robert Moonemans gaan we de bij redden door het bedrijfsleven en particulieren te verbinden met de natuur.

Stichting B-Tween werkt financieel onafhankelijk, zonder winstoogmerk, maar wel met een gezonde langdurige financiële exploitatie.

 De stichting kan alleen blijven bestaan dankzij:

Lees meer...
  • Donateurs: Burgers die de stichting middels een donatie financieel ondersteunen. In ruil daarvoor ontvangen ze een digitale nieuwsbrief en krijgen zij een potje honing als dank.
  • Adviseurs: Personen die beschikken over veel kennis op het gebied van de bij en het milieu. Zij kunnen de stichting adviseren en voorzien van actuele en specialistische informatie. Zij kunnen een bijdrage leveren aan de informatieverstrekking aan het publiek door de stichting.
  • Vrijwilligers: Burgers die zich belangeloos inzetten voor de stichting. Zij onderschrijven de doelstellingen van de stichting. Zij ontvangen gratis een digitale nieuwsbrief
  • Partners: Organisaties waarmee wordt samengewerkt, omdat zij de doelstellingen van de stichting onderschrijven en aanvullend of gezamenlijk aan verwante doelstellingen werken.
  • Sponsoren: Bedrijven, instellingen en particulieren die de stichting financieel of ‘in natura’ steunen. Zij onderschrijven de doelstellingen van de stichting en kenmerken zich door een beleid dat kan worden omschreven als duurzaam en milieuvriendelijk.
  • Mede-imkers: mede-imkers zijn van groot belang voor de stichting. Deze imkers dragen mede zorg voor het vergroten van de bijenpopulatie.