Als de bijen verdwijnen zullen wij ook binnen 4 jaar uitsterven
Geen bijen, geen bestuiving, geen planten, geen dieren, geen mensheid. 

Wie bovenstaande quote gezegd zou hebben is niet duidelijk. Darwin, Steiner of Einstein…hoe dan ook de honingbij is een belangrijk deel van het ecosysteem. Honing is slechts één aspect van wat de honingbij voor ons doet. Als bestuiver stelt de bij de gewassen in staat zich te reproduceren. In een wereld zonder honing zal de mens wel overleven. Maar in een wereld zonder planten, sterft de mensheid uit.

De landbouw is ook voor een belangrijk deel aangewezen op bestuivers. De bekendste bestuivers zijn de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de landbouw verzorgen. Volgens een studie van Klein et al. (2007) is 35% van de wereldvoedselproductie afhankelijk van bestuivers. Een recente studie van Triple-E (2012) concludeerde dat de bijdrage door bestuiving van (honing)bijen in Nederland 4,5 miljard euro bedraagt!

Maar het gaat slecht met de bijen.
De combinatie van bestrijdingsmiddelen, gebruikelijke ziekteverwekkers, achteruitgang van biotopen en een eenzijdig voedselaanbod is er de oorzaak van dat de vitaliteit van de bijen(volken) achteruit gaat. Kranten, TV, radio en vakbladen melden een steeds grotere afname van bijenvolken. In 2010 en 2011 meer dan 20% sterfte. In 2012 zijn er onder de vlag van ‘2012 Jaar van de Bij’ vele goede initiatieven ontplooid. Maar bescherming van bijen houdt niet op na één jaar. Om de leefomstandigheden van honing- en wilde bijen langdurig te verbeteren moet er nog veel gebeuren.

Stichting B-Tween gaat er wat doen !

Missie
Belangen behartigen van wilde bijen en honingbijen in ruime zin en het vergroten van de (honing)bijenpopulatie binnen Nederland.
Doelen
De stichting wil met behulp van het bedrijfsleven en particulieren de bijenpopulatie in Nederland vergroten. Daarnaast wil de stichting de reeds aanwezige bijen helpen door:

 • Aanplant of zaaien van drachtplanten/bloemen
 • Boeren stimuleren om graslanden/braakliggende stukken in te zaaien met bloemen
 • Bijenhotels te plaatsen
 • Nieuwe imkers stimuleren
 • Bestaande imkers uitbreiden
 • Het bedrijfsleven bewust maken van de bijenproblematiek
 • Lokale overheden overhalen om op een bij-vriendelijke wijze het openbaar groen te gaan beheren

De stichting wil de doelen behalen door:

 • bedrijven de mogelijkheid bieden om (lokale) imkers te sponsoren met een bijenkast
 • particulieren de mogelijkheid bieden om  (lokale) imkers te sponsoren met een deel van een bijenkast
 • het stimuleren of ondersteunen van lokale initiatieven zoals het zaaien van drachtplanten/bloemen en aanleggen van nestelgelegenheid voor wilde bijen
 • het verzamelen en verspreiden van kennis over bijen in het algemeen en hun bedreigingen
 • het volgen en beïnvloeden van het landbouw- en milieubeleid van de overheid